משרד הבריאות- המחלקה לניסויים קליניים: ביטול הנחיות לניהול מחקרים רפואיים בתקופת הקורונה + קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית פיילוטים בתחום הבריאות

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on email
Share by Email